Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Giáng Sinh 2012 - Giáo xứ Nam Lỗ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

----------------------------------------------------------
Nam Lo Parish - TB Diocese.
+website: http://gxnamlo.org
+Hình ảnh Nam Lỗ:
http://bit.ly/hbWofv
+Video Nam Lỗ:
http://bit.ly/ftSYHO
+Lưu bút Nam Lỗ:
http://www.gxnamlo.org/luubut.html
MẠNG XÃ HỘI.
+Google+
http://gplus.to/giaoxunamlo
https://plus.google.com/u/0/100061624600781768585
+facebook: http://www.facebook.com/pages/NamLo-Parish/97778438684
+twitter: http://twitter.com/giaoxunamlo
+digg: http://digg.com/giaoxunamlo
+Tumblr: http://gxnamlo.tumblr.com/
+twitter: http://twitter.com/giaoxunamlo/
+digg: http://digg.com/giaoxunamlo
+pulse: http://pulse.yahoo.com/_26IRV4JLWGSV3XUHQZ25HWFCDY
+youtube: http://www.youtube.com/user/giaoxunamlo
+Email: giaoxunamlo@aol.com, giaoxunamlo@gmail.com
-----------------------------------------------------------
+Liên hệ: http://www.gxnamlo.org/formmail/
----------------------------------------------------------------------
Nam Lỗ Giáo Xứ - NamLo Parish - NamLo Church.